ДЭЛХИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН
6.14-7.15

Хэсэг

A хэсэг

Багууд ТоглолтТо ХожилХо ТэнцээТэ ХожигдолХ.дол Гоолын Зөрүү+/- ОнооО
3 3 0 0 5 9
3 2 0 1 4 6
3 1 0 2 -5 3
3 0 0 3 -4 0

B хэсэг

Багууд ТоглолтТо ХожилХо ТэнцээТэ ХожигдолХ.дол Гоолын Зөрүү+/- ОнооО
3 1 2 0 1 5
3 1 2 0 1 5
3 1 1 1 0 4
3 0 1 2 -4 1

C хэсэг

Багууд ТоглолтТо ХожилХо ТэнцээТэ ХожигдолХ.дол Гоолын Зөрүү+/- ОнооО
3 2 1 0 2 7
3 1 2 0 1 5
3 1 0 2 0 3
3 0 1 2 -3 1

D хэсэг

Багууд ТоглолтТо ХожилХо ТэнцээТэ ХожигдолХ.дол Гоолын Зөрүү+/- ОнооО
3 3 0 0 -1 9
3 1 1 1 -2 4
3 1 0 2 -1 3
3 0 1 2 1 1

E хэсэг

Багууд ТоглолтТо ХожилХо ТэнцээТэ ХожигдолХ.дол Гоолын Зөрүү+/- ОнооО
3 2 1 0 4 7
3 1 2 0 -4 5
3 1 0 2 -2 3
3 0 1 2 -3 1

F хэсэг

Багууд ТоглолтТо ХожилХо ТэнцээТэ ХожигдолХ.дол Гоолын Зөрүү+/- ОнооО
3 2 0 1 -1 6
3 2 0 1 3 6
3 1 0 2 -2 3
3 1 0 2 0 3

G хэсэг

Багууд ТоглолтТо ХожилХо ТэнцээТэ ХожигдолХ.дол Гоолын Зөрүү+/- ОнооО
3 3 0 0 7 9
2 2 0 0 6 6
3 1 0 2 -2 3
3 0 0 3 -9 0

H хэсэг

Багууд ТоглолтТо ХожилХо ТэнцээТэ ХожигдолХ.дол Гоолын Зөрүү+/- ОнооО
3 2 0 1 3 6
3 1 1 1 0 4
3 1 1 1 0 4
3 1 0 2 -4 0