Нийтлэгч: С.Жамсранжав

Тулааны спорт, хөлбөмбөгийн үнэнч үзэгч бас дэмжигч.
Гэрэл зурагт дуртай.
ЭЗ, программ хангамжийн инженер мэргэжилтэй. ХАБЭА-ын чиглэлээр ажилладаг.